Calling Out

Vad gör en kommunikatör?

En kommunikatör kan ha många olika titlar. Man kan säga att det är ett paraplybegrepp som innefattar bl.a. informatörer, webbredaktörer, omvärldsbevakare och copywriters, för att bara nämna några befattningar. Vad är det då alla dessa har gemensamt, och vad är det som skiljer dem åt?

Alla kommunikatörer arbetar med att föra fram ett budskap. Det kan vara ett företag, en myndighet eller en organisation som står som avsändare, och målgruppen kan variera. I vissa fall har informatören stor frihet att utforma budskapet och planera hur det ska presenteras, i andra fall är det uppdragsgivaren som bestämmer detta.

Begreppsförvirring

Som redan nämnts kan en kommunikatör ha väldigt olika titlar. Detta beror dels på något skilda arbetsuppgifter, men också på att titeln kan variera från en arbetsplats till en annan, fast det rör sig om exakt samma arbetsuppgifter. Så här skriver fackförbundet DIK, som organiserar kommunikatörer och andra relaterade yrkesgrupper.

År 2011 genomförde DIK en kartläggning bland medlemmarna om hur många titlar det finns inom kommunikatörsyrket. Vi hamnade på runt 300 olika benämningar som vi kunde kategorisera till cirka 70 övergripande titlar på en profession som vi förde ihop under det sammanhållande paraplyet kommunikatör.

Det finns flera tänkbara anledningar till varför det finns så många olika typer av kommunikatörer. Är kommunikatörer lika viktiga för svenskar som snö är för Grönlands inuiter? Antagligen inte. Men idag finns det en stor mängd arbetsuppgifter som alla innefattar kommunikation på ett eller annat sätt. Bara att sköta en större verksamhets webbplats och närvaro i sociala medier kan kräva mer än en person. Och webben är som bekant inte allt, inte ens idag.

En annan anledning kan vara att när tjänster utannonseras är arbetsgivarna inte riktigt säkra på vad de egentligen söker. Det kan leda till att de uppfinner en ny titel för tjänsten, istället för att använda en beteckning som redan finns.