Allt fler väljer molnbaserade tjänster

Det är inte en nyhet att företag som använder internets alla fördelar också får konkurrensövertag. Ju bättre och närmre kommunikation ett företag har med sina kunder, desto nöjdare och hållbarare kommer relationen vara. Därför bör varje företag ha som grundprincip att ha ett så modernt kommunikationssystem som möjligt.  

Men hur effektiviserar man sin kommunikation? Det kan vara genom att modernisera sina telefonväxlar. Många företag sitter fortfarande på ineffektiva telefonlösningar vilket leder till dålig flexibilitet och tekniskt beroende. Flyttar du istället upp din kommunikation i ett molnsystem går ingen information förlorad. Dessutom finns ditt nätverk övergripligt och tillgängligt vilket underlättar kommunikationen på företaget.

Självklart bör ett företag se över hela sitt IT-system. Ett företag som inte har några molntjänster idag är nog svåra att hitta. Kanske därför att de inte överlever så länge.

Försäkra dig inför framtiden

Allt fler företag flyttar upp sina tjänster i datormoln. Det gäller både kommunikation och lagring av data. Även på statlig nivå vill man effektivisera sin molnbaserade datahantering för att både få bättre förutsättningar och högre kontrollbarhet och säkerhet. Det debatteras till och med om ett nordiskt publikt moln i svd.se.

När det gäller molnbaserade tjänster inom telefoni handlar det framför allt om att utöka IT-kapaciteten, både internt och externt. Ett företag behöver ha effektiv kommunikation på alla nivåer. Kunder ska man vårda som sina fans, och en nära kontakt där ditt företag visar sig närvarande och engagerat för den tjänst ni erbjuder kommer kunden också känna sig trygg i er relation.

Allt talar för att framtidens lösningar ligger i moln. Att telenätet i stort håller på att avvecklas borde vara ett gott incitament för att förnya sin kommunikation. Expressen skriver bland annat om 1000 småorter som kommer stå utan telenät. För en företagare gäller det självklart att vara proaktiv.

För att reda ut hur ett IT-moln fungerar: