Arbetsmarknaden för kommunikatörer

Det är populärt att arbeta som kommunikatör, och många är de som söker till utbildningarna. Men hur är framtidsutsikterna? Kommer de som börjar studera nu att få jobb när de är klara med sina studier?

Kommunikatör har länge varit ett populärt yrke, och det syns inga tecken på att detta kommer att förändras inom den närmaste tiden. Många söker till kommunikationsutbildningarna, och många söker till de tjänster som utannonseras. Det här gör att konkurrensen om tjänsterna blir stor. Arbetslösheten bland de som gått en utbildning inom kommunikation är högre än för akademiker i allmänhet. Samtidigt är den lägre än bland befolkningen i stort.

Det är framför allt i storstäderna som konkurrensen om kommunikatörsjobben är hård. Men kommunikatörer behövs i hela landet, på kommun- och landstingsförvaltningar, statliga verk och olika företag. Den som är beredd att flytta till en annan del av landet har därför större chans att få ett kommunikatörsjobb.

Situationen kommer troligen inte att förändras inom den närmaste framtiden, såvida vi inte får se en riktig högkonjunktur. De flesta kommunikatörer arbetar inom den privata sektorn, och när konjunkturen går upp anställer företagen fler kommunikatörer för att föra ut sitt budskap och öka sin försäljning.

Konjunkturen i kommunikationsbranschen

Om det ser halvmörkt ut för kommunikatörerna så ser det däremot ljust ut för kommunikationsbranschen som helhet. Den svaga uppgången i konjunkturen från år 2010 till 2011 ledde till ökade köp av kommunikationstjänster. Dessutom har en viss tillväxt skett alldeles oberoende av konjunkturen. Det blir allt vanligare att kommuner köper in olika typer av kommunikations- och PR-tjänster från byråer, och detta gläder naturligtvis de som arbetar i branschen.

Samtidigt är det inte ovanligt att kommuner har egna kommunikatörer anställda, men det sker trots detta ofta att tjänster köps in utifrån. Man kan diskutera om detta är bra för branschen som helhet, eller om det som sker är en form av konstgjord andning, men det bidrar onekligen till att det går bra för kommunikationsbyråerna, och att fler kommunikatörer kan anställas.