Att arbeta med employer branding

Tidigare har vi skrivit om vikten av att företag arbetar med sin kundkommunikation och hur viktigt det är att satsa på vad som kallas Corporate Social Responsibility – men en annan sak som är viktig att satsa på är sina anställda, och det gör man genom employer branding.

jobb arbete kostymer teamKommunikation på företaget är värd sin vikt i guld, men vad många företag dock missar är att ta vara på en specifik del av kommunikationen: hur man i sin kommunikation gentemot sina anställda och potentiella anställda kommunicerar en bra bild av sig själva som attraktiva arbetsgivare. Detta gör man genom att arbeta med employer branding, ett begrepp som myntades i början av 2000-talet.

Varför employer branding?

Employer branding är, enligt Svenska Dagbladet, begreppet som handlar om hur ett företag ska arbeta för att göra sig till en attraktiv arbetsgivare. En sorts kommunikation, skulle man kunna säga. Därför är det också viktigt att företagen tar detta på allvar för att locka medarbetare till företaget och kan liknas vid arbetet som genomförs när man skapar sitt varumärke. Och den största utmaningen ligger vid att både hitta och sedan behålla rätt kompetens inom företaget, för visst kan det vara enkelt att locka någon till en specifik tjänst, men att sedan behålla denna person är desto svårare. Vilket är var employer branding kommer in i bilden. Frågor som man som företag kan ställa sig är:

Frågorna ovan är dock endast en startpunkt. För att hållbart arbeta med employer branding måste arbetet uppdateras, omarbetas och uppföljas kontinuerligt. Det är en process som aldrig ska stanna upp, och i långa loppet är arbetet lönsamt dså företagen inte bara skapar en lojal medarbetarmiljö utan också behåller sina företag längre än de företag som inte alls tänkt i dessa banor.