Bästa kontoret är skräddarsytt

Vilka fördelar och nackdelar finns det med öppna kontorslandskap? Och vilka kontorsmaskiner behövs på en större arbetsplats?

På en öppen arbetsplats utan kontorsrum till alla medarbetare måste man visa extra hänsyn, genom att inte prata högt eller störa kollegor genom att ha ljudet på mobilen på. Inbindningsmaskiner, kopiatorer, dokumentförstörare och falsmaskiner behöver således ha ett eget rum, så att ljudet inte når hela kontorslandskapet. Läs mer här om olika kontorsmaskiner som är viktiga för vilket kontor som helst, öppet eller inte.

För- och nackdelar med öppet kontor

Det finns både för- och nackdelar med öppna kontor, men det viktiga är att det finns rum för avskildhet, tystnad och fokus:

Att jobba på ett kontor med öppna kontorslandskap funkar jättebra på vissa företag. Men många blir också sjukare, får sämre fokus och distanserar sig från sina kollegor, visar studier – MåBra

Annan forskning visar också att kontorslandskap pratar mindre med varandra, mindre spontant i alla fall. I stället chattas det mer via datorerna. Kommunikation ansikte mot ansikte minskade drastiskt i studien, med hela 70 procent, sedan företaget flyttat till öppna lokaler. I stället för att öka interaktionen medarbetare emellan så blev det med andra ord helt tvärtom.

Skräddarsytt kontor det allra bästa

Det ultimata är att ha ett kontor som i stället är skräddarsytt för ändamålet. Att sätta upp förhållningsregler är viktigt även det – som att inte prata högt i kontorslandskapet, att använda ljuddämpande material som mycket textilier och rumsavskiljare för att motverka hög ljudnivå och buller. Särskilda rum för fokus måste även finnas, som nämnt ovan. Även alla viktiga kontorsmaskiner behövs för att arbetet ska fortgå på ett kontor.