Bli en ännu bättre ledare och chef

Hur kan du som chef bli ännu bättre på det du gör? Hur får man med sig sina medarbetare när det sker en förändring inom bolaget eller får någon att lyssna och ta in det du säger?

Som chef och ledare gäller det att kunna förstå hur ett brett spektrum av ämnen samspelar på ett företag eller i en organisation. Det är allt från verksamhetens styrning, själva uppdraget, affären och ledarskapet. Genom att du som chef går en utbildning i General Management. Den utbildningen går det att läsa mer om här: https://exedsse.se/program/utbildningar-i-general-management/.

Men att vara chef har nog aldrig varit svårare, med digitalisering och globalisering som skett i en enorm fart. Men ökat tempo har även organisationskulturer blivit komplexa och tvärfunktionella. Det gäller att du som chef är tydlig och verkligen kan kommunicera.

En bra chef kan kommunicera

Ja, som chef gäller det även att bemästra detta med kommunikation. Det går att förbättra denna egenskap, men först och främst bör du vara medveten om hur du kommunicerar. I en artikel här går det att läsa om hur det inte spelar någon roll om du har bra idéer, ifall du som chef inte kan uttrycka dessa på ett sätt som gör att du får med dig dina medarbetare. Det som gäller är att vara tydlig, så tydlig att det inte finns utrymme för missförstånd, utan att microstyra. Du måste också försäkra dig om att budskapet nått fram och uppfattas rätt. Be en medarbetare att upprepa uppgiften du gett denna, för att få reda på att denna är med på noterna till exempel. Det gäller dessutom att validera den du pratar med, visa dig vaket intresserad och var tyst när en person pratar, summera och stäm av att du uppfattat saker rätt. Mer om kommunikation, om tyst sådan, går det att läsa om i denna artikel från Göteborgs-Posten med Elaine Eksvärd.

I ledarskapsforskning kan man se att den som uppfattas som den sämsta ledaren av sina medarbetare är den som inte gör något alls. Destruktiva beteenden som denna passiva hållning är vanliga och påverkar organisationen väldigt mycket. Det kan bland annat splittra en arbetsgrupp eller skapa informella ledare och konflikter. Mer om detta viktiga ämne kan du läsa mer om här i denna artikel.