Buller på arbetsplatsen

Något som är otroligt viktigt på vilken arbetsplats man än arbetar på att arbetsmiljön för de anställda kollegorna är god och det är upp till arbetsgivaren att se till – och något som på senaste tiden uppmärksammat är hur vi trivs allt sämre i öppna kontorslandskap i och med det ökande bullret.

angest-stressArbetsmiljön är något som är otroligt viktig oavsett vilken typ av bransch man arbetar inom och en plats där arbetsmiljö och ljudnivåer blir allt mer omtalat är i kontorsmiljöer. Framförallt talas det om öppna kontor och kontor med aktivitetsbaserade sittplatser, alltså kontor där medarbetarna inte sitter i egna kontorsrum utan i öppna lokaler tillsammans eller till och med saknar bestämd sittplats. Det är nämligen i dessa miljöer som ljudnivåerna kan stiga så pass mycket att de skadar de anställda som arbetar här, och en ny undersökning som svenska.yle.fi skriver om så är det denna typ av miljö som gör att vi mår sämst – och också oftare är sjuka. Så hur ska man lösa problemet? Något som man kan titta närmare på för att dämpa effekterna av både buller och annat ljud är att sätta upp avskärmare med ljuddämpande funktion. Sådana hittas till exempel hos offix.se. Genom att göra en sådan enkel lösning kan man komma till bukt med de allt ökande korttidssjukskrivningarna i dessa kontorsmiljöer, det är nämligen här som de är som värst. Men hur kan buller ha en så negativ inverkan på medarbetare på ett kontor? Det är något som bland annat Arbetsmiljöverket skriver om.

Så påverkas man av buller

Vad som händer när man ständigt utsätts för buller är att man riskerar att drabbas av en hörselskada, men man ska också komma ihåg att vi alla är olika känsliga för buller. Men i kontorslandskap kanske inte en hörselskada såsom tinnitus är något att oroa sig för. Men det betyder inte att buller och jobbiga ljudnivåer inte alls påverkar här, tvärt om. I kontorslandskap kan ljudnivåerna istället leda till både stress och trötthet vilka bägge två ökar risken för att medarbetare tvingas att sjukskrivas – likaså påverkas trivseln på kontoret negativt.

Vi trivs sämst i bullriga miljöer

jobb-stressNågot som sedan länge varit konstaterat är att vår trivsel på jobbet påverkas om vi tvingas arbeta i störiga och högljudda miljöer. Redan 2012 skrev till exempel den ideella organisationen Prevent i sin tidning Arbetsliv om hur buller och brist på arbetsro i öppna kontorslandskap är de två faktorer som påverkar oss mest negativt. Och trots detta har de öppna kontoren under åren som löpt blivit allt mer populära då det visserligen finns en del poitiva aspekter av denna kontor vilka man också kan använda som argument för att planera sitt företag på så vis. Till exempel är öppna ytor och arbetsmiljöer en del i samarbetet mellan kollegor och kan öka gemenskap i arbetsteam och på kontoret som helhet – men då gäller förståss även att man vidtagit åtgärder för att hålla buller och ljudnivåer nere.

Så minkar du buller och störande ljud