Chefen ska underlätta för kommunikation

I VF kan vi läsa hur ett skapande av ett framgångsrikt företag faktiskt kräver kommunikation. Det är väl egentligen inget nytt men däremot fortfarande lika aktuellt och minst lika viktigt. Och hur skapas egentligen god kommunikation på ett företag?

affärsfolk pratbubblor litenBra kontorsmaterial lägger en grund, men även personal och inte minst chefernas inställning och kunskap i frågan. På www.kontorsredo.se finns allt material som skapar trivsel på ett kontor – trivsel skapar i sig kontaktytor och kontaktytor underlättar avsevärt för kommunikationen kollegor emellan.

Men hur fungerar en bra chef och är det inte viktigt med kommunikation när just delegering kommer på tal? I GP kan vi läsa att det är viktigt att som chef kunna delegera så mycket möjligt, för människor och då särskilt medarbetare växer av att få förtroende och tillit.

Men då har du också ansvar som chef att finnas där som bollplank. Det är en kulturfråga i företaget. Det skall finnas en stämning där det är tillåtet att göra fel och lära sig av det. – GP

Mer tips på hur du blir en bra chef

Men att vara en bra chef kräver mer än så. Att som chef underlätta för kommunikationen mellan medarbetare och mellan medarbetare och överordnade – är ett bra steg i rätt riktning. Att sedan även lyssna på varje individ, anpassa sig, våga ta till sig feedback och våga förändra inte bara företagskulturen men även sitt eget arbetssätt. Att ha en person utanför arbetsplatsen som kan agera bollplank för råd men även för stöd.

Sedan är det givet att man som överordnad med visst ansvar också bör vidareutbilda sig med jämna mellanrum. Samt våga göra misstag och kunna be om förlåtelse om så sker. Mer om detta går att läsa i nyhetsartikeln från DN.