Fler företag väljer bort revisor

Inom kommunikationsbranschen, eller vilken annan bransch som helst förDiagram aktiemarknad del delen, är det ytterst viktigt att huvudkontoret har koll på sin ekonomi och redovisning – men trots detta är det endast ett av fem nystartade företag som väljer att anlita revisor.

På grund av den slopade revisorsplikten för mindre företag är det allt fler nystartade företag som väljer att inte skaffa redovisningskonsult, vilket resulterat i att det allt som oftast saknas viktig information i boksluten. En konsekvens av detta beskriver man i Privata Affärer vara att det blir svårare för kreditföretagen att bedöma dessa företags återbetalningsförmåga vilket i sin tur blir problematiskt vid eventuella låneansökningar då detta påverkar lånemöjligheterna – en utveckling som UC bedömer som oroväckande.

Direkta resultat av slopa revisorsplikt

graf staplar mynt statistik MINDREKravet att ha revisor i sitt team görs gällande först när bolaget har fler än tre personer anställda i företaget, när omsättningen överstiger tre miljoner kronor och att företagets tillgångar uppgår över 1,5 miljoner kronor. Bolag och företag som alltså ligger under denna gräns är fria från revisorsplikt vars syfte är att förenkla för småföretagare, men en direkt konsekvens av detta idag är en kvalitetssänkning av de boksslut som lämnas in. Till exempel skriver UC i ett pressmeddelande som publicerats hos MyNewsDesk att det idag är det 8 av 10 nystartade aktiebolag som väljer att inte använda sig av revisor och att det totalt sett är allt fler som väljer att avsäga sig revisor – något UC finner oroande. Sedan de nya reglerna kring detta infördes år 2010 är det nämligen omkring 60 procent av de bolag som har möjlighet att avsäga sig revisor som även gjort detta vilket gör att av Sverige drygt 400 000 aktiva aktiebolag så är det närmare 40 procent som saknar revisor. Vad UC rekommenderar är dock att även småföretagare anlitar revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult då företagen på detta vis får en bättre kontroll över den löpande ekonomin vilket i sin tur underlättar för företagen att såväl växa som utvecklas – och detta innebär även att kreditföretagen får en bättre bild av företagens ekonomiska situation i sin affärs- och kreditbedömning vilket faktiskt är en förutsättning för ett fungerande näringsliv.

Så väljer du din revisor eller redovisningskonsult

Att ha en revisor eller redovisningskonsult att hjälpa med bokslut och andra ekonomiska redoviskningar är viktigt, det är konstaterat – men hur ska man veta hur man ska gå till väga för att välja rätt person för uppdraget? Här finns tre huvudpunkter att tänka på för att kunna bedöma: