Hur blir man kommunikatör?

Eftersom kommunikatör är en vanlig yrkestitel, men det samtidigt saknas någon helt entydig definition av yrkestiteln, finns det många utbildningar som kan leda fram till en anställning inom området. Vissa utbildningar är dock mer lämpliga än andra för den som tänker sig en framtid inom kommunikationsbranschen.

Den vanligaste utbildningen bland kommunikatörer är troligen en examen i medie- och kommunikationsvetenskap. Men det viktigaste för många arbetsgivare är att den som anställs som kommunikatör kan uttrycka sig i skrift, och vet hur medier som tidningar och tv fungerar. Därför anställs många utbildade journalister som kommunikatörer. Beroende på vad man vill arbeta med kan det alltså vara bättre att läsa en journalistutbildning än att läsa medie- och kommunikationsvetenskap. Det går också att utbilda sig till journalist på folkhögskola, för den som föredrar det. Det finns dock inte folkhögskoleutbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap, även om det finns kortare medieutbildningar av olika slag.

Specialiserade kommunikatörsutbildningar

En utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller en journalistutbildning, är en bra grund för den som vill bli kommunikatör med allroundkompetens. Men i dagens samhälle blir behovet också allt större av kommunikatörer med olika typer av specialkompetens. Det finns också yrken inom denna kategori som har funnits länge. Copywriter är ett exempel på ett sådant yrke. Det finns flera utbildningar till copywriter, bl.a. på skolorna Berghs och Forsbergs i Stockholm. Dessa skolor erbjuder både kvällskurser och hela utbildningsprogram.

En annan svensk skola som utbildar mer nischade kommunikatörer är Hyper Island. Deras första campus öppnade i Karlskrona, men idag bedrivs huvuddelen av utbildningarna vid Telefonplan i Stockholm. Man har också nyligen öppnat en skola i Sydamerikas största stad Sao Paulo.

Hyper Island erbjuder, som namnet kanske antyder, ett flertal utbildningar med digitalt fokus. Programmens namn, och undervisningen, är på engelska. Bland utbildningarna finns bl.a. Digital Data Strategist, en utbildning där man tränas i att fatta beslut på grundval av digitala data, i form av både trender på nätet och data som man själv samlar in med hjälp av olika analysverktyg.

En annan skola i stockholmsområdet som utbildar kommunikatörer är Medieinstitutet. Där kan man utbilda sig till onlinemarknadsförare, tv-produktionsspecialist eller webbkommunikatör med fokus på sociala medier. Samtliga dessa yrkestitlar skulle kunna sorteras in under paraplybegreppet kommunikatör.