Satsning på nytänkande internkommunikation

dator, jobba, Digitaliseringen och förändringen av många företags arbetsmiljö ställer nya krav på hur man sköter sin internkommunikation, och kräver också nya lösningar. Slack och Facebook är redan stora på marknaden med sina system för företagskommunikation internt, något som många företag idag använder.

Allt fler företag tar alltså hjälp utifrån med hur man sköter sin interna kommunikation samtidigt som många också anlitar utomstående aktörer som www.spotlightpr.se för att bli bättre på och lyckas med sin externa kommunikation. Men hur kan man få den interna kommunikationen att bli mer effektiv i en företagsvärld som idag inte nödvändigtvis grundas en fast punkt på ett kontor?

Arbete i många fall helt beroende av digital teknik

I dagens arbetsliv spenderas det mindre och mindre tid på fysiska kontor och istället har jobb hemifrån eller från annan plats blivit mer vanligt. Digitalisering av arbetssystem, kommunikationssystem och annat har gjort att det fysiska kontoret i dag inte är nödvändigt på samma sätt för många verksamheter. Arbetet har i grunden förändrats av vårt sätt att arbeta digitalt och arbetet är i många fall också helt beroende av digital teknik, skriver NyTeknik i en artikel. Detta ställer krav på att arbetsplatserna digitaliseras på så vis som gynnar produktivitet och affärer, som fungerar väl oberoende var medarbetare väljer att arbete ifrån.

Slack och Facebook erbjuder lösningar för internkommunikation

Två företag som idag tagit vara på detta och använt det för att driva verksamhet är Slack och Facebook. Slack är ett bolag som startades 2009 i San Fransisco som genom åren fått miljontals användare och många företag till att skippa traditionella mailkonversationer som standardkommunikation internt, och istället satsat på chattsystemet Slack. En av de bakomliggande orsakerna till att Slack har lyckats så bra beror på att deras affärsmodell matchar användarnas behov och intresse, säger bolagets VD till Di Digital. Även Facebook satsar på företags internkommunikation genom att erbjuda en ny kommunikationslösning som de kallar för Workplace. Den nya satsningen är inte sammankopplad med vanliga Facebook men fungerar ungefär på ett liknande sätt. Workplace är annonsfritt, kostar en summa per anställd som är ansluten till tjänsten men är gratis för skolor och ideella organisationer som det ser ut just nu, läs mer här.