Tips för att undvika stillasittande

Kontorsjobb i all ära, men det är ett stort arbetsmiljöproblem att folk sitter alldeles för mycket genom sina arbetsdagar. Detta skapar bland annat dålig blodcirkulation, dålig matsmältning, huvudvärk och dålig fokus. En arbetsgivare måste se till att de anställda har möjlighet att arbeta i olika ställningar för att säkra personalens hälsa och välmående! Det kan man enklast göra med höj och sänkbart bord. Här kommer lite tips om hur du kan göra för att inte bli för stillasittande på kontoret.

Är du egenföretagare är det lätt att glömma bort saker som rör arbetsmiljön. Fördelen med större arbetsplatser är att det ofta finns någon arbetsmiljöansvarig som säkrar att alla arbetsmiljöregler och rekommendationer följs. Det är enkelt att gå in på Aktivmiljö och köp ett höj och sänkbart skrivbord om man vill skapa en mer sund arbetsmiljö. Här kommer några argument till varför det är bra.

Höj och sänkbart bord bra för hälsan

De allra flesta forskare och läkare är överens om att stillasittande kan ge mycket negativa konsekvenser på ens välmående. Här kan du se ett klipp på när TV4 intervjuar en läkare om det hälsofarliga med ett allt för konstant stillasittande. Både nya och gamla rapporter bekräftas av nya undersökningar på varandra och det mesta tyder på att människans kropp varken är gjord för att sitta still – eller stirra in i en skärm för den delen. Därför är det bra att stimulera kroppen under ens arbetsdag.

Det råder ännu delade meningar i om stillasittandet går att kompensera med extra träning efteråt eller inte. Vad man vet är dock att det inte kan kompensera de negativa effekterna det har på hjärnan. I en artikel i Aftonbladet har man tagit del av en rapport där man tydligt påvisar ett samband mellan stillasittande och Alzheimers. I andra rapporter kartlägger man också vilka som sitter mest, där unga män är mer stillasittande än 80-åringar.

Så utmanar du stillasittandet: